U planu nove atrakcije na vrhu Tornika

Tornik2

Opštini Čajetina od strane Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije preneto je pravo svojine na vrhu Tornika i to nad objektom (Vizitorski centar) i zemljištem površine od oko 6,5 ari. Vlada Republike Srbije donela je Zaključak kojim je odlučila da prenese pravo svojine Republike Srbije u svojinu Opštine Čajetina, bez naknade na nepokretnostima, a u cilju privođenja zemljišta planiranoj nameni, što je ranije Opština Čajetina odlukom Skupštine opštine predložila. Na predmetnoj lokaciji planirana je izgradnja novih objekata u funkciji gondole, ugostiteljskih i komercijalnih, pre svega. Čitav prostor biće uređen u skladu sa planskom dokumentacijom, gde su opredeljene lokacije i za vidikovac, zabavni park za decu, ali i za atraktivne adrenalinske sadržaje.

Izvor: Opština Čajetina

Slični članci

Ostavi komentar

%d bloggers like this: